Загальна згода на надання медичних послуг і на обробку персональних даних

Підтверджую свою згоду на надання Медичним центром INTO-SANA* (далі - Центр) медичних послуг, збір, зберігання та обробку моїх персональних даних і медичної інформації (особи, яку я представляю), з правом передачі таких даних іншим спеціалістам і установам виключно в інтересах якісного і своєчасного медичного обслуговування і надання медичної допомоги.

Дозволяю надавати інформацію про моє здоров`я (пацієнта, якого я представляю О) і будь-які медичні документи (в тому числі виписки, заключення, результати досліджень і аналізів) наступним особам:

ПІБ_________О для екстрених ситуацій, тел_________

Також, дозволяю надавати усну інформацію про моє здоров’я (пацієнта, якого я представляю О) телефоном будь- якій особі, яка назве наступне СЛОВО-ПАРОЛЬ:  __ __ __ __ __ __  (можливі друковані літери кирилицею та цифри).

Погоджуюсь на отримання інформаційних повідомлень, отримання нагадувань, розсилок електронною поштою і іншими засобами зв’язку.

Я приймаю насебе зобов’язання дотримуватися встановлених Центром всіх правил перебування та отримання медичних послуг в медичних установах Центру, а також самостійно нести відповідальність за особисті речі, які не здані на зберігання Центру (гардероб, сейф).

Я попереджений(а) про здійснення відеофіксації в приміщеннях загального користування Центру.

Підписанням цієї згоди я надаю згоду на надання медичних послуг і обробку персональних даних у випадку кожного наступного звернення.

Я проінформований(а), що можу брати участь у всіх процесах лікування та догляду, зокрема у визначенні плану лікування (догляду), отримувати інформацію про медичні втручання, а також їх можливі результати та наслідки, погоджуватися або відмовлятися від медичного втручання (догляду), а також самостійно робити запити і отримувати другу думку щодо лікування (догляду).

Дана згода після її підписання зберігається Центром в електронному форматі (сканована копія з підписом) і діє безстроково до моменту його відкликання в порядку, передбаченому чинним законодавством.

*Під Медичним центром INTO-SANA маються на увазі:

  • ТОВ «Медичний центр «Медікап» (ідентифікаційний код 38574041)
  • ТОВ «Медичний центр Into-Sana» (ідентифікаційний код 21001593)
  • ТОВ «Медична компанія Інто-Сана» (ідентифікаційний код 25035592)
  • ТОВ «Медичні центри «Медісвіт» (ідентифікаційний код 38745684)

Підпис, прізвище та ініціали (пацієнта O або законного представника O)_________

Відгуки про лікарів