Загальна згода на надання медичних послуг і на обробку персональних даних

Підтверджую свою згоду на надання Медичним центром INTO-SANA* (далі - Центр) медичних послуг і на обробку моїх персональних даних / персональних даних особи, яку я представляю, що включають: ПІБ, дату народження, адресу реєстрації та/або місця проживання, контактні засоби зв’язку, реквізити документа посвідчення особи, страхового поліса, дані про стан здоров’я, захворювання, випадки звернення по медичну допомогу, інформацію про діагностичні заходи, призначене і проведене лікування, надані рекомендації та інші персональні дані, необхідні для належного надання медичних послуг і допомоги (у медико-профілактичних цілях, у цілях встановлення медичного діагнозу та надання медичних послуг за договором, здійснення інших, пов’язаних з цим заходів, а також у цілях організації внутрішнього обліку Центру, за умови збереження лікарської таємниці).

У процесі надання медичних послуг надаю право медичним працівникам передавати такі персональні дані, зокрема ті, що становлять лікарську таємницю, іншим спеціалістам і медичним установам, надання яких регламентоване договорами або іншими документами, що визначають взаємодію Центру зі страховими та медичними організаціями, органами управління охорони здоров’я, іншими організаціями в інтересах належного обстеження, лікування і внутрішнього обліку Центру.

Я даю згоду здійснювати всі дії з персональними даними, зокрема: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення, зміну, використання, передачу, знеособлення, блокування, знищення, як на паперових носіях, так і в інформаційних електронних системах (базах) персональних даних з використанням і без використання засобів автоматизації, а також змішаним способом, також даю згоду на отримання мною різноманітних інформаційних повідомлень, нагадувань, розсилки електронною поштою та іншими засобами зв’язку.

У випадку екстреної ситуації зі мною (особою, яку я представляю), даю дозвіл зв’язатися та надати відповідну інформацію про здоров’я із зазначеним мною лицем.

Я дозволяю надавати відомості про факти мого (особи, яку я представляю) звернення (особи, яку я представляю) по медичну допомогу та про стан здоров’я, діагноз, а також у випадках несприятливого прогнозу розвитку мого (особи, яку я представляю) захворювання особам при зверненні у Центр особисто: ПІБ, для екстрених ситуацій, тел., або особисто чи телефоном після повідомлення слова-пароля (можливі друковані літери кирилицею та цифри).

Я приймаю на себе зобов’язання дотримуватися встановлених Центром всіх правил перебування та отримання медичних послуг у медичних установах Центру, а також самостійно нести відповідальність за особисті речі, які не здані на зберіганні Центру (гардероб, сейф). Я попереджений(а) про здійснення відеофіксації у приміщеннях загального користування Центру.

Я проінформований(а), що можу брати участь у всіх процесах лікування та догляду, зокрема у визначенні плану лікування (догляду), отримувати інформацію про медичні втручання, а також їх можливі результати та наслідки, погоджуватися або відмовлятися від медичного втручання (догляду), а також самостійно робити запити і отримувати другу думку щодо лікування (догляду).

Підписанням цієї згоди я надаю згоду на надання медичних послуг і обробку персональних даних у випадку кожного наступного звернення.

Я поінформований(а), що ця згода після її підписання буде зберігатися в електронному форматі та підтверджую, що така електронна копія є достатнім доказом надання мною згоди.

Ця згода діє безстроково і може бути відкликана мною за згодою сторін.

*Під Медичним центром INTO-SANA маються на увазі:
ТОВ «Медичний центр «Медікап» (ідентифікаційний код 38574041)
ТОВ «Медичний центр Into-Sana» (ідентифікаційний код 21001593)
ТОВ «Медична компанія Інто-Сана» (ідентифікаційний код 25035592)
ТОВ «Медичні центри «Медісвіт» (ідентифікаційний код 38745684)