Контакт-центр: +38 (044) 393-00-00 +38 (0482) 307-500
Швидка допомога (Одеса) +38 (0482) 343-062 +38 (067) 7343-062 +38 (099) 9343-062

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Нижченаведений текст є Договором між інтернет-магазином into-sana.ua, надалі "Продавець", і користувачем послуг інтернет-магазину, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), надалі «Покупець».

1.2. Цей Договір визначає умови покупки медичних послуг, надалі «Послуги», Покупцем через сервіс електронних платежів Продавця.

1.3. Договір є публічним згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом "усної угоди", та має належну юридичну силу.

1.4. У відповідності зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті інтернет-магазину (або в інший спосіб) товару(послуг).

1.5. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

"Інтернет-магазин" - сайт Продавця, створений для укладення Договорів купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем із запропонованими Послугами Продавця дистанційним способом.

"Продавець" - організація, незалежно від її організаційно-правової форми, яка здійснює продаж послуг.

"Послуги" - медичні послуги, пропоновані до продажу і розміщені на сайті into-sana.ua

"Покупець" - фізична особа(фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), яка здійснює оплату на сайті into-sana.ua

"Одержувач" - фізична та/або юридична особа, визначена Покупцем, яка повинна отримати замовлені Послуги.

"Акцепт" - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

"Замовлення" - Замовлення на надання медичних послуг - окремі позиції з асортиментного переліку послуг, зазначені Покупцем при оформленні медичних послуг.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець здійснює продаж медичних Послуг згідно з чинним прейскурантом, опублікованим на сайті into-sana.ua, а Покупець оплачує та отримує Послуги відповідно до умов цього Договору.

3. Порядок оформлення замовленняна надання медичних послуг

3.1. Формування замовлення.

3.1.1. Замовлення на надання медичних послуг оформляються в робочий час Продавця.

3.1.2. Вартість замовлення на надання медичних послуг включає вартість медичних Послуг.

3.1.3. Вартість всіх видів медичних Послуг позначена в розділі "Ціни" на сайті Продавця.

3.1.4. Разом з тим, Продавець не надає медичних послуг, придбаних у третіх осіб за замовленням Покупця.

3.1.5. Якщо замовлення на надання медичних послуг було оформлене та оплачене Покупцем, медичні послуги вважаються оплаченими.

3.1.6. Якщо замовлення на надання медичних послуг було оформлено в робочий час Продавця, а сплачено після 18:00, медичні послуги вважаються оплаченими наступним банківським днем.

3.2. Порядок оплати замовленняна надання медичних послуг.

3.2.1. Оплата замовлення на надання медичних послуг означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

3.2.2. Покупець оплачує вартість замовленняна надання медичних послуг за Договором шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

3.2.3. Ціни на будь-які позиції медичних Послуг, зазначені на сайті into-sana.ua, є чинними на момент здійснення замовленняна надання медичних послуг.

3.2.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення на надання медичних послуг до того моменту, поки він не оплачений.

3.2.5. Замовлення на надання медичних послуг приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок або готівкою в касу Продавця.

3.2.6. Покупцеві повідомлення про оплату замовлення на надання медичних послуг надсилається на електронну адресу, що була вказана при сплаті.

3.3. Умови отримання медичних послуг.

3.3.1. При оформленні замовлення на надання медичних послуг Покупець повинен чітко вказати дані Одержувача медичних Послуг та номер замовлення який зазначається Продавцем. Одне замовлення може бути оформлене на одну особу. 

3.3.2. Внести зміни в замовлення на надання медичних послуг Покупець може до сплати. Якщо замовлення вже сформовано, скасувати його неможливо. Покупець може оформити і оплатити нове замовлення на надання медичних послуг.

4. Заміна послуг. Повернення  послуг. Повернення грошей.

4.1. Згідно з правилами компанії медичні послуги  поверненню та обміну не підлягають.

4.2. Одержувач/Покупець може відмовитися від надання сплачених медичних послуг, вказавши причину в письмової заяві на ім’я Директора компанії.

4.3. Покупець повинен оформити лист із рекламацією, використовуючи форму зворотного зв'язку на сайті або за адресою електронної пошти: info@into-sana.ua, вказавши причину на підтвердження.

4.4. Правила подачі рекламації позначені на сайті Продавця.

4.5. У разі відмови від надання сплачених медичних послуг Одержувачем за попереднім дзвінком Покупець може отримати сплачені кошти за це замовлення, для чого необхідно оформити лист із рекламацією на ім’я Директора компанії.

6. Термін дії договору. Порядок внесення змін.

6.1. Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору за умовами Оферти.

6.2. Договір набирає чинності з моменту оплати замовлення Покупцем і є чинним до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.

6.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди доступна на сайті.

6.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін в укладений вже чинний Договір між Покупцем і Продавцем; зміни в Договорі набирають чинності з такими змінами в Оферти.

7. Конфіденційність

7.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, що її Покупець вказує при реєстрації або при оформленні оплати.

7.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані в корисливих цілях, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.

7.3. При оформленні оплати замовлення на надання медичних послуг Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, що зберігаються в базі Продавця виключно для ідентифікації Покупця/Одержувача при повторних замовленнях і для коректного їх виконання. При відмові Покупцем Продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.

8. Відповідальність

8.1. Продавець несе всі ризики до моменту надання медичних послуг Покупцеві.

8.2. Одержувач/Покупець, який оплатив медичні послуги, несе відповідальність пов'язану з сплатою до моменту надання медичних послуг та зберігає дані об оплаті в електронному виді.

8.3. Продавець вправі передавати свої права та обов'язки щодо виконання замовлень на надання медичних послуг третім особам, не звільняючись від відповідальності.

8.4. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

8.5. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.