Перелік лабораторних аналізів

21 Лип 2015, 09:58
Лабораторна діагностика
Загальноклінічні  дослідження
Аналіз калу на приховану кров

100,00

Аналіз калу на яйця гельмінтів

80,00

Аналіз крові розгорнутий

145,00

Аналіз крові розгорнутий + ретикулоцити

120,00

Аналіз секрету передміхурової залози

150,00

Аналіз сечі за Нечипоренком

70,00

Аналіз сечі загальний

75,00

Аналіз сечі на добову протеїнурію

55,00

Аналіз сечі на кетони

40,00

Аналіз сечі по Зимницькому

80,00

Аналіз шкребка на ентеробіоз

90,00

Визначення групи крові (системи ABO та резус)

125,00

Двостаканна проба сечі

105,00

Експрес-аналіз сечі (10 показників)

60,00

Експрес-аналіз сечі (2 показника)

35,00

Коагулограма розгорнута: PT, PTI, INR, PA, TT, APTT, FIB

280,00

Коагулограма, 4 показника: PT, PTI, INR, PA

125,00

Копрограма

105,00

Тристаканна проба сечі

150,00

Онкомаркери
Альфа-фетопротеїн (AFP)

160,00

Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

170,00

Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)

180,00

Онкомаркер раку яєчників (HE 4)

450,00

Онкомаркер шлунку (СА 72-4)

205,00

Онкомаркер яєчників (СА 125)

170,00

Простат-специфічний антиген загальний (TPSA)

150,00

Простат-специфічні антигени вільний та загальний (FPSA)

265,00

Раково-ембріональний антиген (CEA)

165,00

Алергологічні дослідження
Алерговакцинація

60,00

Алергологічна діагностика (1 алерген)

75,00

Алергологічна діагностика (набір алергенів)

265,00

Інгаляційна панель 1 (визначення антитіл до алергенів в крові)

625,00

Харчова панель 1 (визначення антитіл до алергенів в крові)

610,00

Морфологічні дослідження
PAP-тест (скринінгове дослідження мазку шийки матки)

250,00

Гістологічне дослідження 1 категорії складності (біопсія)

495,00

Гістологічне дослідження 2 категорії складності  (ексцизія та конізація патології шийки матки, ексцизія утворень шкіри)

550,00

Гістологічне дослідження 3 категорії складності (утворення грудної залози)

650,00

Гістологічне дослідження біоптату слизової шлунково-кишкового тракту

680,00

Гістологічне дослідження панч-біоптату шкіри

620,00

Капсидний тест

420,00

Мікроскопія урогенітального мазку (жін.)

120,00

Мікроскопія урогенітального мазку (чол.)

125,00

Цитологічне дослідження

420,00

Цитологічне дослідження зішкрібу з шийки матки

165,00

Комплексні лабораторні дослідження (пакети)
TORCH-інфекції (Ig G до до вірусу герпесу I, II типів, цитомегаловірусу, токсоплазми, вірусу краснухи)

655,00

TORCH-інфекції (Ig M + Ig G до вірусу герпесу I, II типів, цитомегаловірусу, токсоплазми, вірусу краснухи)

1000,00

ДНК внутрішньоклітинних збудників (хламідії, уреаплазми, мікоплазми хомініс, мікоплазми геніталіум)

470,00

ДНК збудників бактеріальних та вірусних урогенітальних інфекцій (гонококу, трихомонади, гарднерели, вірусу герпесу I-II типу, цитомегаловірусу)

580,00

Ниркові проби (сечовина, сечова кислота, креатинін)

125,00

Печінкові проби (білірубін загальний, прямий та непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ)

240,00

Пренатальний скринінг І триместру вагітності - тест PRISCA -(b-ХГЛ, PAPP-А)

350,00

Пренатальний скринінг ІІ триместру вагітності - тест PRISCA -(b-ХГЛ, a-ФП, естріол-free)

420,00

Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, АСЛ-о)

185,00

Біохімічні дослідження: загальні показники
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

50,00

Альбумін

50,00

Альбумін в сечі (сеча добова). Мікроальбумінурія.

80,00

Альбумін в сечі (сеча ранкова). Мікроальбумінурія.

170,00

Альфа-амілаза (сеча)

50,00

Альфа-амілаза (сироватка)

55,00

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

50,00

Білірубін загальний

50,00

Білірубін загальний та фракції

75,00

Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ)

55,00

Електроліти крові (калій, натрій, хлориди)

135,00

Загальний білок

50,00

Калій (сироватка)

55,00

Кальцій

55,00

Креатинін крові

50,00

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

55,00

Лужна фосфатаза

50,00

Магній

55,00

Натрій (сироватка)

55,00

Панкреатична еластаза 1 (у калі)

1050,00

Сечова кислота

50,00

Сечовина

50,00

Тимолова проба

80,00

Фосфор

55,00

Хлориди (сироватка)

55,00

Біохімічні дослідження: визначення специфічних білків
C-пептид

185,00

C-реактивний білок (напівкількісний)

105,00

Антистрептолізин-О (АСЛ-О)

80,00

Ревматоїдний фактор

105,00

Біохімічні дослідження: визначення рівню ліпідів
Тригліцериди

55,00

Фракції ліпопротеїдів (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коеф. атерогеності)

195,00

Холестерин

55,00

Біохімічні дослідження: визначення рівню вітамінів
Фолієва кислота

175,00

Ціанокобаламін (Вітамін В-12)

175,00

Біохімічні дослідження: визначення рівню вуглеводів
Глікозильований гемоглобін

150,00

Глюкоза крові (венозна)

50,00

Глюкозотолерантий тест (3 теста)

190,00

Добова глюкоза в сечі (кількісне дослідження)

65,00

Експрес-аналіз рівню глюкози в крові (глюкометрія)

55,00

Інсулін

175,00

Біохімічні дослідження: дослідження обміну заліза
Залізо

75,00

Трансферин

135,00

Феритин

175,00

Біохімічні дослідження: діагностика інфарктів міокарда
Експрес-тест на тропонін I (маркер інфаркту міокарда)

285,00

Гормональний та імунний статус: визначення гормонів
17-ОН-прогестерон

155,00

Альфа-фетопротеїн (AFP) (14-19 тижнів вагітності)

155,00

Антимюлерів гормон (АМГ)

420,00

Білок, звязаний з вагітністю (PAPP) (11-14 т.в.)

160,00

Глобулін, що зв`язує статеві гормони (SHBG)

220,00

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДеГА-С)

145,00

Естрадіол

150,00

Естріол вільний (12-42 тижня вагітності)

170,00

Кальцитонін

205,00

Кортизол

150,00

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

140,00

Паратгормон

155,00

Прогестерон

155,00

Пролактин

155,00

Соматотропний гормон (СТГ)

160,00

Тестостерон вільний

160,00

Тестостерон загальний

150,00

Тиреоглобулін

160,00

Тиреотропний гормон (ТТГ)

140,00

Тироксин вільний (Т4)

140,00

Тироксин загальний (Т4)

140,00

Трийодтиронін вільний (Т3)

140,00

Трийодтиронін загальний (Т3)

140,00

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

145,00

Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)

155,00

Гормональний та імунний статус: експрес-діагностика вагітності
Експрес-тест на вагітність (сеча)

50,00

Експрес-тест на позаматкову вагітність (сеча)

155,00

Гормональний та імунний статус: визначення імуноглобулінів
Імуноглобулін E

185,00

Гормональний та імунний статус: діагностика аутоімунних захворювань
Ig A до тканинної трансглутамінази

210,00

Антинуклеарні антитіла (ANA)

205,00

Антиспермальні антитіла

230,00

Антитіла до 2-х спіральної ДНК (ADNA II)

240,00

Антитіла до рецепторів ТТГ

315,00

Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)

175,00

Антитіла до тиреопероксидази (Anti TPO)

175,00

Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (AntiCCP)

275,00

Інфекції та інвазії: аскаридоз
Ab (сумарні) до аскарид

240,00

Ig G до Ag аскарид

225,00

Інфекції та інвазії: вірусні гепатити (А, В, С, D, E, G)
Ab (сумарні) до HBeAg

175,00

Ab (сумарні) до HBsAg

235,00

Ab (сумарні) до HCV

225,00

HBsAg (австралійський антиген)

145,00

Ig G HBcAg (core-антиген)

225,00

Ig G до вірусу гепатиту А

175,00

Ig M HBcAg (core-антиген)

175,00

Ig М до вірусу гепатиту А

175,00

Експрес-тест на HBs-Ag (австралійський антиген)

145,00

РНК вірусу гепатиту C (HCV) в крові, метод ПЛР

225,00

Інфекції та інвазії: гарднерельоз
ДНК гарднерел в шкребку (метод ПЛР)

135,00

ДНК гарднерел, лактобацил в шкребку (кількісне визначення)

240,00

Інфекції та інвазії: герпес
lg G до вірусу Варіцели Зостер (III тип герпесу)

150,00

lg G до вірусу герпесу I, II типів

140,00

lg М до вірусу Варіцели Зостер (III тип герпесу)

150,00

lg М до вірусу герпесу I, II типів

140,00

ДНК вірусу герпесу I, II типів в крові (метод ПЛР)

140,00

ДНК вірусу герпесу I, II типів у шкребку (метод ПЛР)

140,00

Інфекції та інвазії: гонорея
ДНК збудника гонореї в шкребку (метод ПЛР)

135,00

Інфекції та інвазії: інфекційний мононуклеоз
Ig G до віруса Епштейна-Бар (VCA)

150,00

Ig G до нуклеарного антигену Епштейна-Бар (EBNA)

250,00

Ig М до вірусу Епштейна-Бар (VCA)

150,00

ДНК EBV в крові (метод ПЛР)

225,00

Інфекції та інвазії: кандидоз
ДНК кандиди в шкребку з визначенням виду (albicas+crusei+glabrata) (метод ПЛР)

225,00

Посів на кандидоз

250,00

Інфекції та інвазії: краснуха
Ig G до вірусу краснухи

185,00

Ig М до вірусу краснухи

185,00

Інфекції та інвазії: лямбліоз
Ab (сумарні) до лямблій

225,00

Ag лямблії (у калі)

280,00

Інфекції та інвазії: ВІЛ
ВІЛ 1/2 (антитіла)+ВІЛ 1/2(антиген). HIV Ag/Ab Combo

280,00

Інфекції та інвазії: мікоплазмоз
ДНК мікоплазми геніталіум в шкребку (метод ПЛР)

135,00

ДНК мікоплазми хомініс в шкребку (метод ПЛР)

135,00

Інфекції та інвазії: мікробіологічні методи
Бакпосів виділень з вуха

240,00

Бакпосів виділень з зіву

200,00

Бакпосів виділень з носу

200,00

Бакпосів виділень з ока

240,00

Бакпосів виділень з рани

240,00

Бакпосів еякуляту

240,00

Бакпосів калу на дизбактеріоз

350,00

Бакпосів калу на кишкову групу

270,00

Бакпосів крові на стерильність

350,00

Бакпосів молока

290,00

Бакпосів на BL (дифтерію) + неспецифічну флору

300,00

Бакпосів на BL (дифтерію) з носу та зіву

250,00

Бакпосів сечі

280,00

Бакпосів урогенітальних виділень

240,00

Бакпосів харкотиння

240,00

Мікрокультуральна діагностика мікоплазми / уреаплазми (кількісна) та антибіотикограма

335,00

Мікрокультуральна діагностика патогенної флори сечі (9 збудників)

460,00

Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори (8 збудників)

460,00

Обстеження на носійство золотистого стафілококу

240,00

Фемофлор 16 (дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок (зішкріб)

585,00

Фемофлор Скрін  (дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок (зішкріб)

490,00

Інфекції та інвазії: папіломавірус
ДНК папіломавірусу типів 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,  58, 59 у шкребку (метод ПЛР з генотипуванням)

380,00

ДНК папіломавірусу типів 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,  58, 59 у шкребку (метод ПЛР кількісний без генотипування)

320,00

ДНК папіломавірусу типів 6, 11 у шкребку (метод ПЛР з генотипуванням)

135,00

Інфекції та інвазії: сифіліс
ДНК трепонеми в шкребку

135,00

Сумарні антитіла до трепонеми

200,00

Інфекції та інвазії: токсокароз
Ab (сумарні) до токсокари

250,00

Ig G до Ag токсокари

225,00

Інфекції та інвазії: токсоплазмоз
Ig G до токсоплазми

140,00

Ig М до токсоплазми

140,00

Інфекції та інвазії: трихомоніаз
ДНК трихомонади вагіналіс в шкребку (метод ПЛР)

135,00

Інфекції та інвазії: уреаплазмоз
ДНК уреаплазми в шкребку (метод ПЛР)

135,00

Інфекції та інвазії: хелікобактер
Ag до Helicobacter pylori (в калі)

225,00

C13 сечовинний дихальний тест для діагностики інфекції Helicobacter pylori

880,00

Ig G до Helicobacter pylori

145,00

Інфекції та інвазії: хламідіоз
Ig G до хламідій (pneumoniae + psittaci)

150,00

Ig G до хламідій (trachomatis)

135,00

Ig М до хламідій (pneumoniae)

200,00

Ig М до хламідій (trachomatis)

135,00

ДНК хламідії trachomatis в шкребку (метод ПЛР)

135,00

Інфекції та інвазії: цитомегаловірус
Ig G до цитомегаловірусу

140,00

Ig M до цитомегаловірусу

140,00

ДНК цитомегаловірусу в крові (метод ПЛР)

140,00

ДНК цитомегаловірусу в шкребку (метод ПЛР)

150,00

Інфекції та інвазії: опісторхоз
Ab (сумарні) до опісторхісу

250,00

Ig G до Ag опісторхісу

225,00

Інфекції та інвазії: ехінококк
Ig G до Ag ехінококу

225,00

Інфекції та інвазії: трихінельоз
Ig G до Ag трихінелл

225,00

Інфекції та інвазії: бореліоз
Ig G до Ag борелій

225,00

Новини